Nakładem Oficyny Wydawniczej Atut ukazał się przekład Tablica albo konterfet Cebesa tebańskiego filozofa, ucznia Sokratesa autorstwa Macieja Wirzbięty w opracowaniu Jacka Sokolskiego z dodaniem nowego przekładu greckiego oryginału w opracowaniu Artura Pacewicza (Wrocław 2012, ss. 122).

Tablica albo konterfet Cebesa tebańskiego filozofa
Tablica albo konterfet Cebesa tebańskiego filozofa

Z noty wydawniczej:
Obraz Cebesa to niezwykle popularny w epoce renesansu, ale rów­nież w siedemnastym i osiemnastym stuleciu, późnoantyczny dialog wykorzystywany powszechnie w szkołach jako tekst, który z jednej strony służył nauce greki, z drugiej prezentował w przystępnej i ła­two zapadającej w pamięć formie główne zasady starożytnej filozofii moralnej. Znajdujemy w nim elementy nauk przedstawicieli różnych szkół filozoficznych (przede wszystkim jednak stoików). Oprócz wy­dań tekstu greckiego pojawiały się niezliczone edycje kilku wersji łacińskich oraz tłumaczenia na wiele języków europejskich, a wśród nich przedrukowana tutaj polska wierszowana parafraza krakowskie­go typografa Macieja Wirzbięty.

Inne: anonsowana przez nas inna edycja
Więcej informacji: strona wydawnictwa