W numerze 1/2012 czasopisma Forum Artis Rhetoricae ukazały się artykuły poświęcone retoryce antycznej:

  • Helena Cichocka, Byzantine comments to definitions of rhetoric by Plato in Gorgias
  • Jakub Z. Lichański, , Quintilian’s understanding of rhetoric. A forgotten definition
  • Helena Cichocka, recenzja: C.C. de Jong (Brill, Leiden Boston 2008, pp. 456) Between grammar and rhetoric. Dionysius of Halicarnassus on language, linguistic and literature

Tak bieżące, jak i część archiwalnych numerów czasopisma dostępna jest w wersji pełnotekstowej na stronie Polskiego Towarzystwa Retorycznego.