Nakładem Wydawnictwa M ukazała się książka Anny Świderkówny pt. Bramy do Biblii (Kraków 2012, ss. 84).

Anna Świderkówna, Bramy do Biblii
Anna Świderkówna, Bramy do Biblii

Z noty wydawniczej:
Czym jest Biblia? Jak powstała? Jak należy ją rozumieć i interpretować? Jaki wpływ na jej prawdziwe odczytanie ma mnogość rozmaitych form i gatunków literackich, które w niej spotykamy? W Bramach do Biblii czytelnik znajdzie odpowiedź na te i wiele innych pytań, doświadczy piękna języka tej Księgi nad księgami.
Książka została opracowana na podstawie kilkuletniego cyklu audycji prowadzonych przez profesor Annę Świderkównę na falach Radia Józef.
Do książki dołączono płytę z oryginalnym zapisem audycji profesor Anny Świderkówny.
Więcej informacji: strona wydawnictwa