Ukazał się 13 tom Almanachu Historycznego (2011), w którym znajdują się m.in. następujące teksty:

  • Katarzyna Ryszewska, Z czego pijali średniowieczni zakonnicy – naczynia ceramiczne do picia w polskich klasztorach
  • Ewelina Kaczor [Rec.:], Gary Macy, The Hidden History of Women’s Ordination. Female Clergy in the Medieval West, Oxford 2007
  • Łukasz Jaros [Rec.:], Michał Wyszkowski, Ustrój polityczny Wielkopolski w latach 1138-1296, Poznań 2009
  • Jacek Pielas [Rec.], Karol Ginter, Udział szlachty polskiej w pospolitym ruszeniu w XIV i XV wieku. Aspekty prawne i stan faktyczny, Kraków 2008
  • Krzysztof Mastykarz [Rec.:], Paweł Artur Jeziorski, Margines społeczny w dużych miastach Prus i Inflant w późnym średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2009

Pełny spis treści tomu znajduje się na stronie Wydawnictwa UJK.