Nakładem wydawnictwa Walter de Gruyter w serii Beiträge zur Altertumskunde (tom 305) ukazała się praca zbiorowa pt.  The Muse at Play. Riddles and Wordplay in Greek and Latin Poetry pod redakcją Jana Kwapisza, Davida Petraina i Mikołaja Szymańskiego (Berlin – New York 2012, ss. IX + 420).  

The Muse at Play

Praca ta zawiera refertaty wygłoszone podczas konferencji  ΜΟΥΣΑ ΠΑΙΖΕΙ. Greek and Latin Technopaegnia, Riddles, Acrostichs, Poetic Puns, Metrical Curiosities  zorganizowanej przez Instytut Filologii Klasycznej UW w maju 2011 r.  Spis treści książki można pobrać tutaj. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydawnictwa.