Nakładem wydawnictwa Societas Vistulana ukazała się książka Zofii Włodek pt. Z dziejów filozofii i teologii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku (Kraków 2011, ss. 510).

Zofia Włodek, Z dziejów filozofii i teologii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku
Zofia Włodek, Z dziejów filozofii i teologii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku

Z noty wydawniczej:
Jest to reedycja rozproszonych wcześniej prac, zawierających biografie profesorów Wydziałów Sztuk i Teologii Uniwersytetu Krakowskiego, edycje średniowiecznych tekstów, m. in. Stanisława ze Skarbimierza i Pawła z Pyskowic, omówienia dzieł, np. antypolskiej „Satyry” Jana Falkenberga oraz analizy prądów doktrynalnych rozwijanych w piętnastowiecznym Krakowie. Tom został opatrzony przedmową prof. Krzysztofa Stopki oraz dokonanym przez prof. Zenona Kałużę erudycyjnym omówieniem naukowej twórczości Zofii Włodek (w języku polskim i angielskim). Całość uzupełniają: bibliografia prac Autorki z lat 1956-2011, indeks osób i miejscowości – zawierający niejednokrotnie nowe identyfikacje – oraz indeks rękopisów i inkunabułów opracowane przez redaktorów naukowych tomu Dagmarę i Włodzimierza Zegów.
Więcej informacji: strona wydawnictwa