Nakładem PIW ukazała się książka Ruth Mazo Karras pt. Seksualność w średniowiecznej Europie (przeł. Arkadiusz Bugaj, Warszawa 2012, ss. 252).

Ruth Mazo Karras, Seksualność w średniowiecznej Europie
Ruth Mazo Karras, Seksualność w średniowiecznej Europie

Z noty wydawniczej:
Autorka przedstawia temat w ogólnym zarysie i tłumaczy, jak w kulturze owego okresu rozumiano tożsamość seksualną. Dowodzi, że całkiem odmiennie niż dziś postrzegano – zarówno w środowiskach świeckich, jak i duchownych – czystość cielesną, homoerotyzm, czy epistolografię miłosną. Kreśli obraz ówczesnego pojmowania uprawiania seksu jako czynności dokonywanej nie przez dwoje ludzi wspólnie, lecz przez jedną osobę wobec drugiej. Wskazuje, że konsekwencją takiego podejścia do istoty stosunku seksualnego było odmienne postrzeganie ról społecznych płci oraz tożsamości seksualnych.
Więcej informacji: strona wydawnictwa