Nakładem Wydawnictwa Akademickiego Dialog ukazała się książka Georgesa Kassa pt. Wino, kobiety i śpiew w pałacach arabskich. Muğūn – nieprzyzwoitość w kulturze arabskiej epoki Abbasydów (Warszawa 2012, ss. 300).

Georges Kass, Wino, kobiety i śpiew w pałacach arabskich.

Szczególowe informacje znajdują się na stronie wydawnictwa.