Nakładem Wydawnictwa Historia Iagellonica ukazała się książka Karola Kłodzińskiego pt. Officia maxima et principes officiorum. Problematyka badań nad kancelarią cesarską okresu pryncypatu na przykładzie sekretariatu a memoria (Kraków 2012, ss. 251).

Karol Kłodziński, Officia maxima et principes officiorum.  Problematyka badań nad kancelarią cesarską okresu pryncypatu na przykładzie sekretariatu a memoria
Karol Kłodziński, Officia maxima et principes officiorum. Problematyka badań nad kancelarią cesarską okresu pryncypatu na przykładzie sekretariatu a memoria

Z noty wydawniczej:
Książka prezentuje analizę dyskursu historiograficznego drugiej połowy XIX wieku, poświęconego zagadnieniu kancelarii cesarskiej okresu pryncypatu, oraz historię jednego z najbardziej kontrowersyjnych cesarskich sekretariatów – a memoria. Autor stawia pytania o genezę poglądów dotyczących interesującej go problematyki i ujawnia mechanizmy wpływające na obraz cesarskiej administracji w historiografii europejskiej. Praca stanowi tym samym nie tylko wypełnienie jednej z wielu luk w polskiej historiografii, lecz może być także ważnym elementem w dyskusji na temat charakteru rzymskiej administracji i związanych z jej funkcjonowaniem instytucji.
Więcej informacji: strona wydawnictwa