Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji zaprasza studentów i doktorantów na konferencję Zabawka – czy tylko dla dzieci? Gry i zabawki w kulturach świata, która odbędzie się 16-17 listopada 2012 r. w Krakowie. Zgłoszenia można przesyłać do 15 października 2012 r.

Opis organizatorów:

Naszym celem jest postawienie pytania o znaczenie zabawek oraz gier w najszerszym rozumieniu tego słowa, oraz próba znalezienia odpowiedzi na nie. Proponujemy przedstawienie motywu zabawki w ujęciu interdyscyplinarnym i możliwie szerokim, poruszając się na pograniczu wielu dziedzin (kulturoznawstwa, psychologii, filozofii). Zabawka nie jest bowiem jedynie przedmiotem, ale – podobnie jak zabawa i gra – ogrywa znaczącą rolę dla kultury.

Proponowana tematyka referatów:

 • charakterystyka kultury dawnej i współczesnej w perspektywie określenia homo ludens;
 • świat zabawy jako świat alternatywny, gra jako ucieczka od rzeczywistości;
 • rola zabawki w sztuce i literaturze; znaczenie zabawy w twórczości literackiej i malarskiej;
 • skąd wziął się fenomen gier?;
 • jak zmieniały się zabawki na przestrzeni wieków?;
 • czy tradycyjne gry mają szanse przetrwania w dobie technologii XXI wieku?;
 • infantylizacja jako trend kultury;
 • lalka barbie czy klocki lego? jak wyjaśnić popularność niektórych zabawek?;
 • porównawcza analiza zabawek i zabawy w wybranych kulturach;
 • zabawka jako symbol dzieciństwa; powrót do lat dziecięcych przez zabawę;
 • symbolika zabawki;
 • czy zabawka może przerażać?; zabawki budzące grozę, zabawki w horrorze;
 • dlaczego się bawimy? jaką rolę odgrywa zabawa w życiu poszczególnego człowieka?;

Wszystkich chętnych zachęcamy do nadsyłania abstraktów referatów. Wymagania dotyczące abstraktów: długość do 1500 znaków czcionką Times New Roman 12, interlinia 1,5, czas wystąpienia: 15-20 minut, najważniejsze informacje o sobie (kierunek studiów i uczelnia, ewentualne doświadczenie w podobnych wydarzeniach itp.). Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres e-mail: konferencja.zabawki@o2.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencji towarzyszyć będą WARSZTATY GIER z różnych stron świata. Warsztaty odbędą się po zakończeniu części naukowej, wstęp wolny dla wszystkich uczestników konferencji i nie tylko. Zapraszamy!

Więcej informacji znajduje się na stronie facebooka.