W dniach 28-30 września br. w Kazimierzu n/Wisłą odbędzie się XI Sympozjum Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa. Temat obrad: kontynuacja i zmiana w świecie późnego antyku. Organizatorem jest Katedra Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej KUL.


Program sympozjum:
XI Sympozjum Kazimierskie