Najbliższe Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Filologicznego odbędzie się w Gdańśku w dniach 26-28 września 2013 r. Będzie ono połączone z konferencją pt. „Epika antyczna i jej kontynuacje w literaturze nowołacińskiej i bizantyńskiej”. Więcej informacji na ten temat można się spodziewać w październiku br.