Nakładem Wydawnictwa Esprit ukazała się książka Tomasza Gałuszki pt. Tomasza z Akwinu Lectura Super Matheum cap. I-II (Kraków 2011, ss. 376).

Tomasz Gałuszka, Tomasza z Akwinu Lectura Super Matheum cap. I-II
Tomasz Gałuszka, Tomasza z Akwinu Lectura Super Matheum cap. I-II

Z noty wydawniczej:
Lectura super Matheum jest jednym z tych dzieł Tomasza z Akwinu, które być może na zawsze miało pozostać nieznane szerszemu gronu odbiorców. Zachowane jedynie w notatkach (reportationes) dwóch studentów – Piotra z Andrii i Leodegara z Besançon – nie zostało przez Tomasza ani zredagowane, ani autoryzowane. Najprawdopodobniej też nigdy nie dowiemy się, czy dominikanin w ogóle zamierzał upublicznić swoją propozycję interpretacji Ewangelii wg św. Mateusza. Jeżeli jednak rzeczywiście dzieło to powstało jakby bez wiedzy samego autora, to niewątpliwie otrzymaliśmy wyjątkową okazję, by przyjrzeć się Tomaszowi w trakcie zwyczajnej pracy dydaktycznej w zakonnym studium generale.
Więcej informacji: strona wydawnictwa