Nakładem Wydaniwctwa Benedyktynów Tyniec ukazał się przekład Żywotów mnichów palestyńskich Cyryla ze Scytopolis (Tyniec 2011, ss. 526, seria: Źródła Monastyczne 60).

Cyryl ze Scytopolis, Żywoty mnichów palestyńskich
Cyryl ze Scytopolis, Żywoty mnichów palestyńskich

Ze wstępu:
Cyryl ze Scytopolis (ok. 525–559) mnich żyjący w laurach na Pustyni Judzkiej, napisał Żywoty siedmiu sławnych ascetów przebywających tam w V i VI wieku: Eutymiusza, Saby, Jana Hezychasty, Cyriaka, Teodozjusza, Teogniusza i Abraamiusza. Cyryl ze Scytopolis zyskał sobie opinię wyjątkowo rzetelnego historyka, a w każdym razie najbardziej rzetelnego spośród hagiografów późnoantycznych. Jest niezwykle ceniony za swą dokładność i dbałość o zachowanie właściwej chronologii wydarzeń. Fakt, że zamieszkując klasztory Pustyni Judzkiej założone przez Eutymiusza i Sabę, znał doskonale nie tylko specyfikę lokalnego monastycyzmu, ale i stosunki religijne, uwarunkowania geograficzne i kulturowe Palestyny, sprawia, że posiadał rzadkie kompetencje do zajmowania się historią słynnych ascetów.
Więcej informacji: strona wydawnictwa