Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Szczecińskiego ukazała się książka Danuty Okoń pt. Septimius Severus et senatores. Septimius Severus’ Personal Policy Towards Senators in the Light of Prosopographic Research (193–211 A.D.) (Szczecin 2012).


Septimius Severus et senatores. Septimius Severus’ Personal Policy Towards Senators in the Light of Prosopographic Research (193–211 A.D.)
Septimius Severus et senatores. Septimius Severus’ Personal Policy Towards Senators in the Light of Prosopographic Research (193–211 A.D.)

Z noty wydawniczej:
Książka w języku angielskim jest przekładem publikacji, która ukazała się w 2009 roku Autorki pod tytułem „Severi et senatores”. Dynasta Sewerów była w dziejach Rzymu ostatnią poprzedzającą załamanie jego potęgi – kryzys III wieku. Z tej zapaści Imperium wydobyło się dzięki rządom cesarzy-wojskowych, których działania doprowadziły do przekształcenia jego ustroju w bardziej autorytarną formę – dominat. Genezy tych zmian można się doszukiwać za panowania Septymiusza Sewera i jego następców, i w tym kontekście ma ona kluczowe znaczenie dla zrozumienia politycznej i społecznej historii nie tylko III wieku, lecz także następnych. Monografia została podzielona na pięć rozdziałów, które poświęcono charakterystyce polityki personalnej kolejnych cesarzy dynastii Sewerów (I. Septymiusz Sewer, II. Karakalla, III. Macrinus, IV. Heliogabal, V. Aleksander Sewer).
Więcej informacji: strona wydawnictwa