Nakładem IW PAX ukazało się II wydanie przekładu Nowej historii Zosimosa autorstwa Heleny Cichockiej z komentarzem Ewy Wipszyckiej (Warszawa 2012).

Zosimos, Nowa historia
Zosimos, Nowa historia

Z noty wydawniczej:
Oddajemy do rąk Czytelników drugie, poprawione i uzupełnione, wydanie Nowej historii Zosimosa. Dzieło to, którego znaczenie jako źródła do dziejów późno antycznych trudno przecenić, powstało w pierwszej połowie V wieku i ma charakter kompilatorski. W sześciu księgach w ciągłej i dość szczegółowej narracji opisuje czasy od kryzysu cesarstwa rzymskiego w połowie III wieku po walki o Rzym z Wizygotami na początku V wieku. Autor wiele uwagi poświęca stosunkom cesarstwa z ludami barbarzyńskimi i stąd – pośrednio – jego książka staje się źródłem do dziejów Europy Wschodniej i Środkowej.
Zosimos, poganin piszący w czasach dominacji chrześcijaństwa, ocenia przyczyny upadku cesarstwa, a także poszczególne fakty z perspektywy odmiennej niż większość ówczesnych pisarzy.
Nowa historia jest jedyną zachowaną w całości grecką historią świecką powstałą w V wieku.
Więcej informacji: strona wydawnictwa