Nakładem Wydawnictwa Instytutu Archeologii i Etnologii PAN ukazała się książka Tadeusza Poklewskiego-Koziełł pt. Studia o zamkach średniowiecznych (Warszawa 2012, ss. 248).

Tadeusz Poklewski-Koziełł, Studia o zamkach średniowiecznych
Tadeusz Poklewski-Koziełł, Studia o zamkach średniowiecznych

Spis treści:
I. ZAMEK W ŹRÓDŁACH PISANYCH

 • Słownik kastellologiczny w polskich źródłach średniowiecznych a rzeczywistość archeologiczna
 • Uwagi na temat stylistyki czternastowiecznego przekazu o inwestycjach obronnych Kazimierza Wielkiego

II. KONSTRUKCJE OBRONNE I ZAMIANA DREWNA NA MUR

 • Od fortecy drewnianej do zamku z cegły. Przykład Wielkopolski w XIII–XIV wieku
 • Od drewniano-ziemnego obwodu obronnego do murowanego zamku. Innowacje militarne, techniczne i gospodarcze w Polsce w XIII–XIV wieku
 • Cegła jako czynnik postępu w sektorze budowlanym w XIII–XIV wieku na Wielkim Niżu Europejskim

III. ZAMEK JAKO PODMIOT OBRONY

 • Przydatność tekstu Quomodo regebat regnum et populum do badania wielkości inwestycji obronnych Kazimierza Wielkiego
 • Fortyfikacja przejść granicznych na Prośnie za Kazimierza Wielkiego w latach 1333–1343
 • Zamek w systemie obronnym miast królewskich w Wielkopolsce w XIV wieku
 • Miejsce zamku w systemie obronnym miasta w Polsce w XIV i XV wieku
 • Zamki królewskie i miasta obronne na drogach handlowych prowadzących przez Polskę nad Morze Bałtyckie w XIV i XV wieku. Przyczynek do znajomości systemu planowania obrony kraju

IV. ZAMKOWY WARSZTAT BUDOWLANY

 • Jak budowano zamek w średniowieczu. Spostrzeżenia archeologa
 • Dogodności i niedogodności budowy zamków w późnym średniowieczu. Petit-Koenigsbourg w Alzacji i Bolesławiec nad Prosną w Polsce w ziemi wieluńskiej

V. PRZEGLĄD FUNKCJI UTYLITARNYCH ZAMKÓW

 • Petit-Koenigsbourg. Od domu zamkowego do rezydencji w XIII–XV wieku
 • Rezydencja królewska w Kaliszu w XIV–XV wieku
 • Zamki na szlakach podróży królów polskich w XIV–XVI wieku
 • Miejsce zamku na wsi średniowiecznej. Przykład Wielkopolski
 • Zamek królewski w Bolesławcu w Wielkopolsce i jego majątek ziemski w XIII–XVII wieku
 • Czy kuźnia musiała zniknąć z zamku? Przykład zamków królewskich w Polsce w XIV i XV wieku

VI. ZAMKI RYCERSKIE

 • Pierwsze zamki rezydencjonalne na terenie Wielkopolski w XIV–XV wieku
 • Bartosz Wezenborg – możny rycerz wielkopolski, który nie umiał negocjować (druga połowa XIV wieku)

VII. LOSY WOJENNE ZAMKÓW – POPADANIE W RUINĘ

 • Wojenne losy zamków Kazimierza Wielkiego w Wielkopolsce w XIV–XVIII wieku
 • Tragiczny epizod w historii zamku Petit-Koenigsbourg. Oblężenie z października 1462 roku

VIII. REKONSTRUKCJE ORAZ PRZEDMIOT SENSACJI

 • Bodo Ebhardt i błąd w sylwecie zamku Haut-Koenigsbourg
 • Zamek na „jedynce” – jego życie pośmiertne jako zjawisko medialne

Indeks osób
Indeks nazw geograficznych
Więcej informacji: strona IAiE PAN