Nakładem Wydawnictwa UKSW ukazała się książka Anny Tarwackiej pt. Prawne aspekty urzędu cenzora w starożytnym Rzymie  (Warszawa 2012,ss. 416).

Anna Tarwacka, Prawne aspekty urzędu cenzora w starożytnym Rzymie
Anna Tarwacka, Prawne aspekty urzędu cenzora w starożytnym Rzymie

Z noty wydawniczej:
W książce podjęto próbę kompleksowego omówienia instytucji cenzora w starożytnym Rzymie w kontekście prawnym. Pod uwagę wzięte zostały zwyczaje i akty prawa stanowionego regulujące zasady sprawowania urzędu cenzora. Podstawowym celem pracy jest ustalenie katalogu przysługujących cenzorom kompetencji i ich szczegółowego zakresu, określenie miejsca zajmowanego przez cenzurę w ustroju republikańskim oraz w pryncypacie, a także prześledzenie zachodzących zmian.
Więcej informacji: strona wydawnictwa