Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się książka Kazimierza Mrówki pt. Parmenides. Ścieżka prawdy (Warszawa 2012, ss. 343).

Kazimierz Mrówka, Parmenides. Ścieżka prawdy
Kazimierz Mrówka, Parmenides. Ścieżka prawdy

Ze wstępu:
Dziedzictwo filozofii Parmenidesa zawiera się w niewielkim poemacie „O naturze”, którego tytuł został dodany w późniejszym czasie. Jeśli eleata rzeczywiście napisał tylko jedno małe dzieło (19 fragmentów zawiera w sumie 154 wersy w wydaniu Dielsa-Kranza), to śmiało można stwierdzić, że żadne inne tak niewielkie dzieło filozofa nie znaczyło tak wiele i nie doczekało się tylu komentarzy, czy to w formie wydań, czy zwłaszcza w wielu artykułach oraz niezliczonych odniesieniach filozoficznych.
Uciekając się do języka współczesnej popkultury, można powiedzieć, że Parmenides jest „gwiazdą” historii filozofii, ale w odróżnieniu od efemerycznych gwiazd, które przemijają wraz ze zmiennymi falami mody, eleata jaśnieje wciąż niegasnącym blaskiem. W swym poemacie sam sobie wyrecytował nieśmiertelną sławę, na wzór starogreckich poetów – strażników pamięci o chwalebnych czynach herosów.
Więcej informacji: strona wydawnictwa