Nakładem Wydawnictwa UJ ukazała się książka Ex contractu, ex delicto – z dziejów prawa zobowiązań pod red. Macieja Mikuły i Kamila Stolarskiego (Kraków 2012, ss. 310).

Ex contractu, ex delicto - z dziejów prawa zobowiązań
Ex contractu, ex delicto - z dziejów prawa zobowiązań

Wśród rozpraw znalazły się m.in.:

  • Wacław Uruszczak (Uniwersytet Jagielloński) – Znaczenie średniowiecznej kanonistyki dla prawa zobowiązań
  • Tomislav Karlović (Uniwersytet w Zagrzebiu) – Some Remarks on the Conclusion of Contracts inter absentes in Roman Law
  • Mateusz Jerzy Nocuń (Uniwersytet Warszawski) – Odpowiedzialność z tytułu kradzieży w prawie Mojżeszowym i w prawie rzymskim
  • Jakub Kawa (Uniwersytet Wrocławski) – Zobowiązanie do udziału w krucjacie w średniowieczu
  • Łukasz Gołaszewski (Uniwersytet Warszawski) – Praktyka prawa zobowiązań w mieście Knyszynie w latach 1553–1557 w świetle Ius Municipale Magdeburgense oraz I Statutu Litewskiego

Więcej informacji: strona wydawnictwa