Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ukazała się książka Don Kichot i inni. Postacie mityczne w perspektywie komparatystycznej pod red. Lidii Wiśniewskiej (Bydgoszcz 2012).

Don Kichot i inni. Postacie mityczne w perspektywie komparatystycznej
Don Kichot i inni. Postacie mityczne w perspektywie komparatystycznej

Z noty wydawniczej:
Książka jest cenną propozycją badawczą i inspirującą dla literaturoznawcy i antropologa kultury. Wyznacza perspektywę od mitów archaicznych poprzez dziedzictwo mitów biblijnych po analizę mitycznych postaci nowożytnej Europy (Don Kichot i Faust). Publikacja zawiera nie tylko teksty autorów z wielu polskich ośrodków akademickich, ale także artykuły naukowców z Litwy, Węgier, Słowacji, Niemiec, Ukrainy i Hiszpanii.
Więcej informacji: strona wydawnictwa