Ukazał się kolejny, 4/2011, numer czasopisma Biblica et Patristica Thoruniensia poświęcony tym razem Księdze Rodzaju (Toruń 2011, ss. 360).

Biblica et Patristica Thoruniensia 4 (2011)
Biblica et Patristica Thoruniensia 4 (2011)

Spis treści:
Biblica

 • Tułodziecki Tomasz, Teologia i antropologia w historiografii deuteronomicznej Rdz 1,1-4,1
 • Dariusz Iwański, The Identity of the Sons of God in Gen 6:1-4 – brief survey of the interpretation
 • Zdzisław Pawłowski, Test Abrahama. Lektura narracyjna Rdz 22
 • Waldemar Chrostowski, Matriarchinie Izraela w tradycji żydowskiej
 • Barbara Strzałkowska, Księga Rodzaju w Septuagincie
 • Marek Parchem, Hymn o Bogu Stwórcy (Rdz 1,1-2,4a) w interpretacji Księgi Jubileuszów(Jub 2)
 • Marek Karczewski, Baranek – Lew z pokolenia Judy. Chrystocentryczna reinterpretacja Rdz 49,9 w Ap 5,5
 • Stanisław Adamiak, Sześcioksiąg w mozaikach Santa Maria Maggiore w Rzymie
 • Piotr Roszak, Creación como relatio, assimilatio y processio. En torno a la exegesis de santo Tomás de Aquino al Gen 1,1-2,3

Patristica

 • Marcin Wysocki, God in Trinity in Tertullians’s Interpretation of the Act of Creation (Gen: 1-2)
 • Jerzy Duda, Rajskie „drzewo poznania dobra i zła” w literaturze wczesnochrześcijańskiej
 • Bazyli Degórski, La creazione dell’essere umano secondo la Prima Omelia di Origene al Libro della Genesi
 • Jan Słomka, (Nie)obecność idei upadku w preegzystencji w pierwszej homilii Orygenesa o Księdze Rodzaju
 • Mieczysław Paczkowski, „Uczyńmy człowieka”. Historia interpretacji teologicznej Rdz 1,26 od Filona Aleksandryjskiego po początek IV wieku
 • Dariusz Zagórski, „All people are works of the one God”. The biblical teaching on the creation of man in the writings of Clement of Alexandria
 • Piotr Szczur, Dzieło stworzenia w Homiliach na Księgę Rodzaju św. Jana Chryzostoma
 • Oleksandr Kashchuk, Księga Rodzaju jako źródło duchowej inspiracji w „Moralia in Iob” św. Grzegorza Wielkiego

Więcej informacji: strona wydawnictwa