Nakładem Wydawnictwa UŁ ukazała się książka pt. Metamorfozy filozofii wychowania. Od antyku po współczesność pod red. Marcina Rojka, Sławomira Sztobryna i Marcina Wasilewskiego (Łódź 2012, seria: Pedagogika Filozoficzna, t. IV).

Metamorfozy filozofii wychowania. Od antyku po współczesność
Metamorfozy filozofii wychowania. Od antyku po współczesność

W tomie znalazły się m.in. rozprawy:

  • Dietrich Benner, Dariusz Stępkowski – Jaskinia jako metafora opisująca procesy kształcenia. Studium transformacji Platońskiej opowieści o jaskini w dyskursach edukacyjnych
  • Mikołaj Krasnodębski – Współczesne inspiracje klasyczną paideią. Próba sformułowania realistycznej filozofii wychowania
  • Marcin Wasilewski – Pojęcia pedagogiczne u Herodota z Turioj
  • Krzysztof Ratajczak – Filozofia wychowania zawarta w regułach zakonów rycerskich
  • Anna Szudra-Barszcz – Tomasza z Akwinu koncepcja nauczyciela i jej aktualność na podstawie traktatu „De magistro”

Więcej informacji: strona wydawnictwa