Nakładem Wydawnictwa UMK ukazała się praca zbiorowa pt. Meandry Skamandrytów pod redakcją Włodzimierza Appela (Toruń 2011, ss. 396).

Meandry Skamandrytów
Spis treści:
 • Włodzimierz Appel, Wstęp/ 5
 • Maciej Junkiert, Wzgardzony korowód Dionizosa. Wokół badań Tadeusza Sinki nad recepcją antyku w twórczości skamandrytów/ 9
 • Beata Dorosz, Skamandryci na emigracji w świetle najnowszych badań w archiwach amerykańskich (Nowy Jork – Chicago – Stanford w Kalifornii)/ 23
 • Wojciech Owczarski, Meandry skamandryckich snów/ 51
 • Jerzy Smulski, Skamander i skamandryci w syntezach literatury polskiej z lat 50. XX wieku/ 75
 • Halyna Dubyk, Ukraińska „skaza” Jarosława Iwaszkiewicza/ 93
 • Martyna Jastrząbek, Ojciec Jarosław – Iwaszkiewicz w Dziennikach i Listach do córek/ 105
 • Agnieszka Kałowska, Iwaszkiewicz i Witkacy: przemilczenia i narracje/ 133
 • Tomasz Bocheński, Skamandryci leczą Witkacego ze złudzeń 151
 • Mateusz Antoniuk, 1938: echa z wnętrza rozmowy. Jeszcze o dialogu Miłosz – Iwaszkiewicz 167
 • Piotr Mitzner, Inedita i wiersze rozproszone Jarosława Iwaszkiewicza. Rekonesans 185
 • Giovanna Tomassucci, Świergoty i sataniczne turkoty. Tuwim i włoska poezja XIX i XX wieku 193
 • Zbigniew Danek, Julian Tuwim jako tłumacz pieśni Horacego 213
 • Romana Lipońska, Tematyka antyczna w powojennej liryce Kazimierza Wierzyńskiego 235
 • Magdalena Karamucka, Włoska peregrinatio i Roma aeterna w wybranych utworach Kazimierza Wierzyńskiego 243
 • Wojciech Lipoński, Z osobistych wspomnień związanych z Laurem olimpijskim Kazimierza Wierzyńskiego 259
 • Aleksander Madyda, Meandryczne edytorstwo wierszy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 275
 • Beata Morzyńska-Wrzosek, Pokusa nieoswojenia. Redefiniowanie tożsamości w liryce wojennej Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 287
 • Elżbieta Wesołowska, Prometeusz, Iłłakowiczówna i my 311
 • Sylwia Grzeszna, Rodzina na tle twórczości dramatopisarskiej Antoniego Słonimskiego 323
 • Marcin Jauksz, Miejsce słów. O „rozczarowaniu skamandryckim” Karola Irzykowskiego 349
 • Paweł Sobczak, Między kawiarnią a ambasadą. Jan Lechoń jako homo politicus 363

Więcej informacji znajduje się na stronie wydawnictwa.