Nakładem Wydawnictwa UMK ukazała się praca zbiorowa pt. Vita beata. Interpretacja pojęcia szczęścia ludzkiego w starożytności pod redakcją Dariusza Zagórskiego  (Toruń 2011, ss. 162).

Vita beata
  • Ks. Dariusz Zagórski, Przedmowa / 7
  • Ks. Andrzej Szostek, Szczęście: cel czy owoc dobrego życia? / 11
  • Ks. Bogdan Częsz, „Szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie” (Ps 128 [127]): perspektywa szczęśliwego życia człowieka według Ojców Kościoła / 35
  • O. Bazyli Degórski, Chrześcijańskie szczęście według Commentarium in Mathaeum św. Hieronima / 49
  • Ks. Jerzy Pałucki, „Szczęśliwym być” – przyczynek św. Ambrożego i św. Paulina z Noli / 65
  • Ks. Franciszek Drączkowski, Szczęście przyjaciela Boga według Klemensa Aleksandryjskiego / 77
  • O. Mieczysław C. Paczkowski, Szczęście i błogosławieństwo w dziełach Bazylego Wielkiego / 95
  • Jan Wółkowski, Agnieszka Wyrąbkiewicz, Droga do szczęścia w nauczaniu Grzegorza z Nyssy / 115
  • Oleksandr Kashchuk, Prawdziwe ziemskie szczęście w nauczaniu Grzegorza Wielkiego / 129
  • Marta Ziółkowska, Teologiczna interpretacja szczęścia według św. Augustyna / 155.

Więcej informacji znajduje się na stronie wydawnictwa.