Nakładem Wydawnictwa Benedyktynów Tyniec ukazała się książka Marka Piotra Chojnackiego OCist pt. Sacramentis ecclesiae communicare. Chrzest i Eucharystia według świętego Bernarda z Clairvaux (Tyniec 2012, ss. 476, seria Źródła monastyczne 59).

Marek Piotr Chojnacki OCist, Sacramentis ecclesiae communicare. Chrzest i Eucharystia według świętego Bernarda z Clairvaux
Marek Piotr Chojnacki OCist, Sacramentis ecclesiae communicare. Chrzest i Eucharystia według świętego Bernarda z Clairvaux

Z noty wydawniczej:
Jeden i ten sam obrzęd, często przeprowadzany w podobny sposób, jako że identyczny jest przede wszystkim jego rdzeń, stanowiący część naszej rzeczywistości religijnej, pobudzał do wielorakich refleksji. Tak też zrodził się pomysł napisania pracy, która, podejmując temat Chrztu i Eucharystii, odwołuje się do twórczości jednego z czołowych reprezentantów tak zwanej teologii monastycznej – świętego Bernarda z Clairvaux (1090–1153). Zyskał on już powszechne uznanie jako autorytet duchowy, zaś od niemal stulecia traktowany jest również jako teolog. Intencją autora niniejszej monografii jest zbadanie, jakie znaczenia mają w życiu chrześcijańskim ryty inicjacji. Temat wydaje się ważny, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w pismach Bernarda przewijają się również inne wątki, którym on sam poświęcił o wiele więcej uwagi. (…) Książka przedstawia wyniki studiów nad teologią sakramentalną świętego Bernarda z Clairvaux, skupiając się na znaczeniu, które przypisywał on symbolom Kościoła pojmowanym jako fundamenty obrzędowości życia chrześcijańskiego. (…) Ponadto zamiarem autora jest również ukazanie jak teologia współczesna, która wartościuje zarówno treść, jak i doświadczenie wiary, może z korzyścią dla siebie odczytywać dzieła średniowiecznego doktora Kościoła.
Więcej informacji: strona wydawnictwa