Sekcja Numizmatyczna Komisji Archeologicznej O/PAN w Krakowie oraz Instytut Archeologii UJ zapraszają na posiedzenie naukowe, które odbędzie się dnia 18 kwietnia (środa) o godzinie 16.45, w sali gotyckiej, w budynku Instytutu Archeologii UJ w Krakowie, przy ul. Gołębiej 11. W trakcie obrad dr Kiril Myzgin (Uniwersytet w Charkowie) wygłosi referat pt. Znaleziska monet na terenie kultury czerniachowskiej.