Instytut Historyczny UW, Interdyscyplinarny Zespół Współpracy UW-EHESS oraz Koło Starożytnicze UW zapraszają na dwa wykłady (w języku angielskim) prof. François Lissarrague’a (EHESS).

  • Satyrs and Centaurs: the art of cross-breeding we wtorek 24. kwietnia o godz. 16:30, w s. 6 Instytutu Historycznego (III piętro).
  • Placing the words: kalos inscriptions in Attic Vase-painting, we czwartek, 26. kwietnia o godz. 18:30 w sali seminaryjnej w nowym gmachu Wydziału Historycznego (s. 206, II piętro).