W dniach 28-29 kwietnia 2012 r. w Krzywaczce koło Krakowa odbędzie się I Otwarta Sesja Dionizyjska, Wykład inauguracyjny pt. Mit mitu: unieruchomienie signifiant a tożsamość znaku wygłosi Bartłomiej Bednarek.  Oprócz wykładów i dyskusji program spotkania przewiduje praktyki hortikulturalne i warsztaty dionizyjskie.  Informacje i zapisy: otwartasesja@gmail.com. Sesja posiada również swój profil na facebooku.