Nakładem Wydawnictwa Szkolnego PWN ukazała się seria podręczników Porta Latina Nova autorstwa Stanisława Wilczyńskiego i Ewy Pobiedzińskiej (Warszawa 2012).

Stanisław Wilczyński, Ewa Pobiedzińska, Porta Latina Nova
Stanisław Wilczyński, Ewa Pobiedzińska, Porta Latina Nova

Z noty wydawniczej:
Podręcznik Porta Latina nova pomyślany jest jako kurs pełny języka łacińskiego, realizowany w wymiarze 1 lub 2 godzin tygodniowo (od 120 do 220 godzin). Układ podręcznika daje możliwość wyboru różnego zakresu czasowego nauczania (podstawowego i rozszerzonego). Można go wprowadzić do każdego profilu liceum ogólnokształcącego oraz gimnazjum, jak również na lektoracie wyższych uczelni.

Budowa serii:

  • Komplet składa się z czterech części:
  • Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej – teksty łacińskie i komentarze w języku polskim
  • Preparacje i komentarze – komentarz gramatyczny, tabele, słowniki alfabetyczne
  • Zeszyt ćwiczeń – ćwiczenia utrwalające materiał gramatyczny i leksykalny
  • Poradnik dla nauczyciela

Więcej informacji: strona wydawnictwa