Nakładem Wydawnictwa UMK i Wydawnictwa IFiS PAN ukazał się kolejny, 9(44)/2011, numer Studiów Antycznych i Mediewistycznych (Warszawa-Toruń 2011, ss. 184).

Studia Antyczne i Mediewistyczne 9(44)/2011
Studia Antyczne i Mediewistyczne 9(44)/2011

Spis treści:

 • In memoriam

ARTYKUŁY – ARTIKEL – ARTICLES

 • Artur Rodziewicz, Heraclitus historicus politicus
 • Kajetan Wandowicz, Wprowadzenie do przekładu żywota Antystenesa z Aten u Diogenesa Laertiosa (Żywoty i poglądy słynnych fi lozofów, VI, 1-19)
 • Diogenes Laertios, Antystenes z Aten (VI, 1-19)
 • Zbigniew Nerczuk, Żywot Protagorasa u Diogenesa Laertiosa Żywoty i poglądy słynnych filozofów, IX, 50-56)
 • Diogenes Laertios, Protagoras (IX, 50-56)
 • Joanna Komorowska, Plutarcha z Cheronei traktat O powstaniu duszy w Timajosie, jego struktura, zamysł ideologiczny i problem przekładu
 • Joanna Komorowska, W jakim sensie powiada Platon, że bóg zawsze geometryzuje, czyli Plutarcha z Cheronei kwestie biesiadne, VIII, 2
 • Plutarch, QC VIII, 2: W jakim sensie powiada Platon, że bóg zawsze geometryzuje
 • Przemysław Nehring, Marek Fabiusz Kwintylian. O wstępie – Wprowadzenie
 • Marek Fabiusz Kwintylian, O wstępie
 • Bogna Kosmulska, Polemika Maksyma Wyznawcy z orygenizmem – kilka uwag
 • Marcin Trepczyński Aksjomaty Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu
 • Maria Jakubowska, Teologia mistyczna Jana Gersona w ujęciu Wincentego z Aggsbach (Wstęp do Traktatu przeciw Gersonowi)
 • Wincenty z Aggsbach Traktat przeciw Gersonowi (Traktat pewnego kartuza o teologii mistycznej)
 • Włodzimierz Olszaniec, Przekłady humanistyczne i tradycje autorów greckich
 • Tomasz Mróz, Platon w Atenach Wołyńskich. Z działalności Michała Jurkowskiego w Krzemieńcu

RECENZJE – BUCHBESPRECHUNGEN – REVIEWS

 • Juliusz Domański, Laudacja Zenona Kałuży
 • Juliusz Domański, Jan Bigaj, Zrozumieć Metafizykę
 • Magdalena Płotka, Sprawozdanie z międzynarodowego kolokwium Nicolaus Cusanus und Byzanz

Więcej informacji: strona wydawnictwa