Nakładem Wydawnictwa UKSW ukazała się książka Romana Bartnickiego pt. Ewangelie synoptyczne (Warszawa 2011).

Roman Bartnicki, Ewangelie synoptyczne
Roman Bartnicki, Ewangelie synoptyczne

Z noty wydawniczej:
Autor przedstawia rozwój badań naukowych nad Ewangeliami św. Mateusza, św. Marka i św. Łukasza, zaczynając od analizy wypowiedzi starożytnych pisarzy chrześcijańskich, a kończąc na dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej, Interpretacja Biblii w Kościele, oraz najnowszych metodach i podejściach w studiach biblijnych. Wydanie, które trafia do rąk czytelników, poszerzone zostało o najnowsze rozwiązania problemu synoptycznego oraz aktualne badania nad Jezusem historycznym. W studiach nowotestamentalnych ta tematyka należy do najbardziej dyskutowanych.
Więcej informacji: strona wydawnictwa