Katedra Filologii Greckiej i Instytut Filologii Klasycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Katedra Chrześcijańskiej Myśli Politycznej Akademii Ignatianum zapraszają na organizowaną od 3 do 6 października 2012 r. konferencję naukową poświęconą zagadnieniom religii orfickiej pt: Kolokwia orfickie IV w Nieborowie.  Jest to już czwarte takie spotkanie organizowane przez Instytut Filologii Klasycznej we współpracy z Akademią Ignatianum. Zorganizowanie tego sympozjum jest odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie tematyką orficką wraz z jej różnymi aspektami i przejawami w wielu dziedzinach życia Starożytnych, szczególnie w świetle najnowszych odkryć papirologicznych. Naszą intencją jest umożliwienie spotkania oraz dyskusji nad tym niezwykle interesującym zagadnieniem. Dlatego mile widziane będą wystąpienia dotyczące wszelkich aspektów orfizmu. Zgłoszenia można przesyłać do 15 czerwca 2012 r. Szczegółowe informacje można pobrać w pliku doc tutaj.