Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych oraz SKN Oikumene zapraszają do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Biblijnej, która odbędzie się w dniach 24-25 maja 2012 roku we Wrocławiu. Tematem tegorocznej konferencji będą „Symbole i postacie biblijne w kulturze”. Miejscem naszych obrad będzie siedziba Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej 21.
Do udziału w konferencji zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników naukowych zajmujących się literaturą, sztuką, historią, filozofią i teologią. Mile widziane będą prace korzystające z narzędzi, które oferują najnowsze metodologie badawcze.
Proponowane bloki tematyczne:

  • recepcja symboli i postaci biblijnych w literaturze;
  • symbole i postacie biblijne w dziełach sztuki;
  • symbole i postacie biblijne jako nośniki wartości uniwersalnych;
  • ewolucja pola semantycznego symboli biblijnych;
  • symbole i postacie biblijne w ujęciu antropologii kultury;
  • symbole i postacie biblijne z perspektywy psychologicznej;
  • typologie postaci biblijnych.

Abstrakty (minimum 200 słów) z dołączoną bibliografią prosimy przesyłać do dnia 1 kwietnia 2012 r. na adres:
konferencja.biblijna [at] gmail.com.
Ze względu na ograniczony czas, do udziału w konferencji zostaną zaproszeni prelegenci z najlepszymi zgłoszeniami.
Więcej informacji: strona konferencji
Cfp: I Ogólnopolska Konferencja Biblijna