Do końca czerwca 2012 redakcja wydawanego przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Instytut Filozofii UMK czasopisma Studia antyczne i mediewistyczne oczekuje na materiały z zakresu filozofii starożytnej i średniowiecznej do najbliższego numeru. Informacje na temat czasopisma znajdują się na stronie IFiS PAN oraz na facebooku.

loading