Nakładem Wydawnictwa Avalon ukazała się książka Marcina Böhma pt. Flota i polityka morska Aleksego I Komnena. Kryzys bizantyńskiej floty wojennej w XI wieku i jego przezwyciężenie przez Aleksego I Komnena (ss. 296).

Marcin Böhm, Flota i polityka morska Aleksego I Komnena. Kryzys bizantyńskiej floty wojennej w XI wieku i jego przezwyciężenie przez Aleksego I Komnena
Marcin Böhm, Flota i polityka morska Aleksego I Komnena. Kryzys bizantyńskiej floty wojennej w XI wieku i jego przezwyciężenie przez Aleksego I Komnena

Z noty wydawniczej:
Książka Flota i polityka morska Aleksego I Komnena prezentuje dzieje floty bizantyńskiej na przełomie XI i XII wieku. Cesarstwo Bizantyńskie pod rządami nowego cesarza Aleksego I podniosło się wtedy z trwającego trzydzieści lat kryzysu wewnętrznego, pogłębionego prze działania Normanów w Italii i Seldżuków w Azji Mniejszej, godzące w kluczowe dla tego państwa prowincje. Wspomniany kryzys dotknął również sił morskich Bizancjum i to właśnie Aleksy Komnen, był osobą odpowiedzialną za jego przełamanie. Niniejsza praca przedstawia poczynania tego władcy, które miały przywrócić Bizancjum talassokracje na Morzu Śródziemnym.
Więcej informacji: strona wydawnictwa