Niedawno ukazał się 3 numer internetowego czasopisma Littera Antiqua, w którym znajdują się następujące artykuły:

  • Agnieszka Gomułka, Charakter i funkcje snu Penelopy w XIX księdze Odysei
  • Dorota Marciniuk, O starożytnej Arkadii słów kilka
  • Dorota Tymura, Elementy orfickie w filozofii Anaksymandra z Miletu
  • Ewa Osek, ΑΛΗΘΕΙΑ. A keyword in Plato’s Apology and John’s Gospel: a comparative study
  • Kamila Lewandowska, Sofistów studia nad językiem. Protagoras z Abdery
  • Katarzyna Kołakowska, Orphic motives in “Orpheus’ Lithika”
  • Monika Wesołowska, Dionizos w służbie Nemezis w Dionysiaca Nonnosa z Panopolis.
  • Piotr Świercz, The Derveni Papyrus column VII, verses 9-11. Comments on the reconstruction, translation and interpretation.

Oprócz tego w dziale „Recenzje” można znaleźć napisaną przez Dariusza Rotta recenzję przekładu: Pomponii Melae Chorographia sive De situ orbis, pod red. Sergiusza Sharypkina i Krzysztofa Tomasza Witczaka (Piotrków Trybunalski 2010, ss. 251); przekład ten anonsowaliśmy wcześniej [link].

 Link do strony czasopisma: Littera Antiqua nr 3.