Nakładem Wydawnictwa WAM ukazał się Flakkus. Pierwszy pogrom Żydów z Aleksandrii Filona z Aleksandrii w opracowaniu i przekładzie Ewy Osek (Kraków 2012, ss. 200).

Filon z Aleksandrii, Flakkus. Pierwszy pogrom Żydów w Aleksandrii
Filon z Aleksandrii, Flakkus. Pierwszy pogrom Żydów w Aleksandrii

Z noty wydawniczej:
Filon z Aleksandrii (ok. 15 przed Chr. – ok. 54. po Chr.), piszący po grecku Żyd z diaspory, znany przede wszystkim jako filozof i egzegeta, jest też autorem pism historycznych: Flakkusa i Poselstwa do Gajusza. Przedstawiają one wydarzenia, których Filon stanowił magna pars, kiedy to był świadkiem prześladowań Żydów w Aleksandrii, a następnie jako przedstawiciel aleksandryjskiej elity stał na czele delegacji wysłanej w tej sprawie ze skargą do cesarza Gajusza Kaliguli. Flakkus. Pierwszy pogrom Żydów z Aleksandrii jest wstrząsającą relacją z pierwszego w dziejach pogromu Żydów, który miał miejsce w Aleksandrii za namiestnictwa Flakkusa w 38 r. po Chr.
Więcej informacji: strona wydawnictwa