Nakłądem Wydawnictwa Akademickiego Dialog ukazało się drugie wydanie ksiązki Janusza Żebrowskiego pt. Dzieje Syrii. Od czasów najdawniejszych do współczesności (Warszawa 2011, ss. 214). 

Janusz Źebrowski, Dzieje Syrii
 
SPIS TREŚCI
 • Wstęp
 • Środowisko geograficzne
 • Szlaki i drogi prowadzące przez Syrię
 • Niektóre aspekty kulturowe mieszkańców starożytnej Syrii
 • Amoryci, pierwsi historyczni mieszkańcy Syrii
 • Państwa aramejskie na terytorium syryjskim
 • Fenicjanie – najbardziej przedsiębiorczy spośród ludów kanaanejskich
 • Rywalizacja starożytnych mocarstw o wpływy i pozycję w Syrii
 • Hellenizacja Syrii
 • Syria częścią Pax Romana. Początki chrześcijaństwa
 • Syria w cesarstwie bizantyjskim
 • Opanowanie terytorium syryjskiego przez nawróconych na islam Arabów
 • Dalsza ekspansja arabska. Ustanowienie dynastii Omajjadów
 • Kalifat Omajjadów – złoty wiek w historii Syrii
 • Początek kalifatu abbasydzkiego
 • Syria w dobie wypraw krzyżowych. Państwa frankijskie na jej obszarze
 • Najazdy mongolskie
 • Panowanie Mameluków
 • Osmanowie – panami Syrii
 • Odradzanie się świadomości narodowej
 • Syryjczycy na drodze do niepodległości
 • Od ustanowienia mandatu francuskiego do uzyskania przez Syrię niepodległości
 • Posłowie
 • Współczesna Syria
 • Bibliografia
 • Indeks

Więcej informacji na temat tej książki znajduje się na stronie wydawnictwa.