Nakładem Wydawnictwa „Trio” w koedycji z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej, Instytutem Archeologii i Etnologii PAN ukazała się książka Anny B. Kowalskiej i Marka Dworaczyka pt. Szczecin wczesnośredniowieczny. Nadodrzańskie centrum (Warszawa 2011, ss. 594).

Anna B. Kowalska, Marek Dworaczyk, Szczecin wczesnośredniowieczny
Anna B. Kowalska, Marek Dworaczyk, Szczecin wczesnośredniowieczny

Z noty wydawniczej:
Książka prezentuje wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na przełomie lat 50. i 60. XX wieku na terenie wczesnośredniowiecznego słowiańskiego podgrodzia, na tzw. Rynku Warzywnym w Szczecinie. Ukazana została pełna dokumentacja prac wykopaliskowych wraz z obszernym komentarzem dotyczącym chronologii nawarstwień. Szczegółowo omówiono zagadnienia ważne z punktu widzenia rozwoju i historii gospodarczej wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego, w którym obszar nadodrzański odgrywał kluczową rolę: przemiany w charakterze i rozplanowaniu zabudowy mieszkalnej i gospodarczej, warunki życia codziennego mieszkańców, sposoby zdobywania pożywienia, pracę rzemieślniczą i chałupniczą, ubiór, ozdoby, rozrywki. W podsumowaniach wykorzystane zostały wyniki badań specjalistycznych, w tym dendrologicznych, osteologicznych i ichtiologicznych. Całość zamyka zarys dziejów Szczecina z perspektywy archeologii, od najstarszego osiedla na Wzgórzu Zamkowym po czasy lokacji miasta na prawie magdeburskim.
Więcej informacji: strona wydawnictwa