Nakładem Wydawnictwa WAM ukazał się t. IV Listów św. Hieronima w przekładzie ks. Jana Czuja (Kraków 2011, ss. 432). 

Św. Hieronim, Listy, t. IV
Św. Hieronim, Listy, t. IV

Z noty wydawniczej:
Zabytek o pierwszorzędnym znaczeniu nie tylko dla poznania biografii Hieronima, ale całego społeczeństwa przełomu IV i V w. Tom zawiera 15 listów w wersji łacińskiej i polskim tłumaczeniu, poprawionym pod względem językowym i uzupełnionym na podstawie wydania krytycznego oryginału w serii CSEL.
Więcej informacji: strona wydawnictwa