Nakładem Wydawnictwa IFiS PAN ukazała się książka Adama Drozdka pt. Greccy filozofowie jako teolodzy (Warszawa 2011).

Adam Drozdek, Greccy filozofowie jako teolodzy
Adam Drozdek, Greccy filozofowie jako teolodzy

Spis treści:
Słowo autora do polskiego wydania
Słowo wstępu
Podziękowania
Rozdział 1 Bogowie epiccy
Rozdział 2 Teologia Milezyjczyków
Rozdział 3 Ksenofanes i Jeden Bóg
Rozdział 4 Heraklit i Logos
Rozdział 5 Parmenides i Byt
Rozdział 6 Pitagorejczycy i harmonia
Rozdział 7 Empedokles i Święty Umysł
Rozdział 8 Anaksagoras i Umysł
Rozdział 9 Demokryt i konieczność
Rozdział 10 Diogenes z Apolonii i powietrze
Rozdział 11 Racjonalizacja religii
Rozdział 12 Sokrates
Rozdział 13 Antystenes i jedyny Bóg
Rozdział 14 Teologia megaryjska
Rozdział 15 Platon i Demiurg
Rozdział 16 Arystoteles i Nieruchomy Poruszyciel
Rozdział 17 Wczesna Akademia
Rozdział 18 Wczesne Liceum
Rozdział 19 Wcześni cynicy
Rozdział 20 Sceptycy
Rozdział 21 Epikur i izonomia
Rozdział 22 Wcześni stoicy i Logos
Indeks starożytnych źródeł
Indeks nazwisk
Więcej informacji: strona wydawcy