Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka pt. Fructus Spiritus est Caritas. Księga jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej (Lublin 2011, ss. 1196).

Fructus Spiritus est Caritas
Fructus Spiritus est Caritas

Wśród rozpraw m.in.:
Ks. Bogdan Częsz, Możliwość pośmiertnego oczyszczenia z grzechów według afrykańskich przekazów patrystycznych I/II wieku
Ks. Bogdan Czyżewski, Człowiek w Homiliach na Księgę Rodzaju (Rdz 1-3) św. Jana Chryzostoma
Bp. Enrico dal Covolo SDB, Sant’Agostino: sintesi tra consacrazione e missione nella formazione del presbitero
O. Bazyli Degórski O.S.P.P.E., Posłuszeństwo i studium – cechy podstawowe mnicha według św. Hieronima
Ks. Jerzy Duda, Idea wojny sprawiedliwej u św. Augustyna
Ks. Stanisław Dyk, Dzieła ojców Kościoła inspiracją dla współczesnej homiletyki
Ks. Augustyn Eckmann, Kościół w życiu i nauczaniu świętego Augustyna
Ks. Józef Grzywaczewski, La descente de l’Esprit-Saint le jour de la Pentecôte
Ks. Zdzisław Janiec, Maryja Orędowniczka w nauczaniu ojców Kościoła
Ks. Arkadiusz Jasiewicz, Św. Jan Klimak i jego „Drabina do Nieba”
O. Dariusz Kasprzak OFMCap, Życie monastyczne jako podążanie wąską drogą posłuszeństwa wg Reguły Eugipiusza
Ks. Michał Kieling, Posługa biskupów i prezbiterów w świetle „Kanonów Atanazego”
Ks. Bogdan Krempa, L’eucharistie chez Saint Irénée de Lyon
Ks. Janusz Królikowski, Ojcowie Kościoła i teologia
Ks. Stanisław Longosz, Kapłan jako dobry pasterz w wypowiedziach ojców Kościoła
Urszula Mazurczak, Patrystyczna geneza treści mozaik „Genesis” w narteksie kościoła św. Marka w Wenecji
Ks. Wincenty Myszor, Godność ciała ludzkiego w teologii Ireneusza z Lyonu
Ks. Leon Nieścior OMI, Nowe przykazanie miłości według św. Augustyna
Ks. Jerzy Pałucki, Epistolografia Paulina z Noli (355-430). Adresaci oraz okoliczności powstawania listów
Ks. Józef Pochwat MS, Obraz społeczeństwa Galii pierwszej połowy VI wieku. Studium „Kazań do Ludu” św. Cezarego z Arles
Helena Słotwińska, Postawy katechetów w świetle kazania św. Augustyna „O pasterzach”
Ks. Antoni Swoboda, Postawa rodziców wobec dzieci w „Kobiercach” Klemensa Aleksandryjskiego i „Listach” św. Hieronima ze Strydonu
Ks. Piotr Szczur, Miejsca kultu męczenników i ich rola w propagowaniu wiary nicejskiej w Antiochii w czasach Jana Chryzostoma
Ks. Mariusz Szram, Sposoby wykorzystania greckiej literatury antycznej w „Pedagogu” Klemensa Aleksandryjskiego
Ks. Waldemar Turek, W trosce o formację duchownych: św. Ambroży i św. Augustyn
Ks. Piotr Turzyński, Ojcowie Kościoła w myśli Paula Evdokimova
Ks. Krzysztof Tyburowski, The „Apostolic Tradition” of Hippolytus. Some New Suggestions
Ks. Zenon Uchnast, Rozwój ku pełni człowieczeństwa w podejściu synergetycznym: Aktualność koncepcji synergii Ojców kapadockich
Ks. Andrzej Uciecha, Polemika z nauką Bardesanesa w „Refutationes” św. Efrema Syryjczyka
Ks. Norbert Widok, Oponenci (?) i jedność kościelna wspólnoty chrześcijańskiej w Magnezji na podstawie przekazu Ignacego z Antiochii
Ks. Dariusz Zagórski, Znaczenie Pisma Świętego dla kształtowania właściwych postaw kapłańskich w świetle nauczania Grzegorza z Nazjanzu
Ks. Brunon Zgraja, Chrystus Boski Logos – Nauczyciel cnoty. Stanowisko Klemensa Aleksandryjskiego
Marta Ziółkowska USJK, Co zbawienniejsze od tej rany? – Męka i śmierć Jezusa Chrystusa w kerygmacie Biskupa Hippony
Jadwiga Potrzeszcz, Filozofia prawa w „Antygonie” Sofoklesa
Daniel Próchniak, Analiza geometryczna planu kościoła jednonawowego w Awan koło Aštarak jako propozycja metody badawczej układów przestrzennych kościołów armeńskich
Ks. Marian Rusecki, Czy Apoloniusz z Tiany był taumaturgiem?
Tłumaczenia:
Ks. Tadeusz Gacia, Wenancjusz Fortunat, Do Chilperyka i Fredegundy (Post Tempestates). Wstęp i tłumaczenie
Ks. Józef Naumowicz, Homilia na Boże Narodzenie św. Grzegorza z Nyssy. Wstęp
Stanisław Kalinkowski, Grzegorz z Nyssy, Kazanie na Boże Narodzenie. Tłumaczenie
Więcej informacji: strona wydawnictwa