Nakładem Wydawnictwa UMCS ukazała się książka Krzysztofa Amielańczyka pt. Lex Cornelia de sicariis et veneficis. Ustawa Korneliusza Sulli przeciwko nożownikom i trucicielom (Lublin 2011, ss. 224 stron).

Krzysztof Amielańczyk, Ustawa Korneliusza Sulli przeciwko nożownikom i trucicielom
Krzysztof Amielańczyk, Ustawa Korneliusza Sulli przeciwko nożownikom i trucicielom

Z noty wydawniczej:
W książce oddawanej do rąk Czytelnika autor analizuje przepisy prawne jednej z najważniejszych rzymskich ustaw karnych – ustawy dyktatora Korneliusza Sulli z 81 r. p.n.e. Ustawa ta – wymierzona przeciwko skrytobójcom: nożownikom, trucicielom, podpalaczom i osobom popełniającym „morderstwa sądowe” – w swym założeniu prowadzić miała do przywrócenia bezpieczeństwa i porządku w Rzymie okresu schyłku republiki. Społeczeństwo rzymskie po zakończonej wojnie domowej znalazło się w sytuacji zagrożenia falą najgroźniejszych czynów kryminalnych, mających często charakter przestępczości zorganizowanej. „Lex Cornelia de sicarus et veneficis”, poddawana w ciągu następnych kilku wieków prawotwórczej interpretacji, została ostatecznie włączona do Kodyfikacji cesarza Justyniana (VI w. n.e.) Publikacja przeznaczona jest dla romanistów, historyków prawa, prawników zajmujących się na co dzień prawem karnym, a także wszystkich Czytelników zainteresowanych kulturą starożytności.
Więcej informacji: strona wydawnictwa