Nakładem Wydawnictwa Historia Iagellonica ukazała się książka Jacka Bonarka pt. Bizancjum w dobie bitwy pod Mantzikert. Znaczenie zagrożenia seldżuckiego w polityce bizantyńskiej w XI wieku (Kraków 2011, ss. 296).

Jacek Bonarek, Bizancjum w dobie bitwy pod Mantzikert. Znaczenie zagrożenia seldżuckiego w polityce bizantyńskiej w XI wieku
Jacek Bonarek, Bizancjum w dobie bitwy pod Mantzikert. Znaczenie zagrożenia seldżuckiego w polityce bizantyńskiej w XI wieku

Z noty wydawniczej:
W dziejach Bizancjum bitwa pod Mantzikert jest uznawana za moment przełomowy, otwierający zwycięskim Seldżukom drogę do podboju Azji Mniejszej. Jednak wojny, niepokoje i brak stabilnej władzy już wcześniej osłabiły to państwo, pozbawiając je możliwości efektywnej obrony granic przed naporem ościennych ludów i utrzymania stanu posiadania w Azji i w Italii. Książka jest próbą ponownego spojrzenia na rolę, jaką odegrała ekspansja Seldżuków w burzliwych dziejach Cesarstwa w XI wieku.
Więcej informacji: strona wydawnictwa

[gview file=”http://iagellonica.com.pl/files/objects/158/28/Bizancjum%20w%20dobie%20Mantzikert_spis%20tresci.pdf”]