Nakładem Towarzystwa Wydawniczego Historia Iagellonica ukazała się książka Dawida Zołoteńkiego pt. Galia u schyłku panowania rzymskiego. Administracja cywilna i wojskowa oraz jej reprezentanci w latach 455-486 (Kraków 2011, ss. 414, seria: Notos – Scripta Antiqua et Byzantina, t. VI).

Dawid Zołoteńki, Galia u schyłku panowania rzymskiego
Dawid Zołoteńki, Galia u schyłku panowania rzymskiego

Z noty wydawniczej:
Książka poświęcona jest przeobrażeniom zachodzącym w Galii w okresie upadku cesarstwa rzymskiego. Autor wykorzystując źródła historiograficzne, hagiograficzne, epistolograficzne, epigraficzne i normatywne ukazuje ewolucję administracji rzymskiej pod rządami Germanów. Książka przedstawia proces przyswajania przez wodzów plemiennych zdobyczy cywilizacyjnych Rzymian i dostosowywania ich do własnych potrzeb. W sposób daleki od utartych stereotypów został przedstawiony w niej okres postrzegany zazwyczaj jako czas przełomu pomiędzy starożytnością a średniowieczem.
Spis treści:
[gview file=”http://iagellonica.com.pl/files/objects/155/28/Galia_Zolotenki_spis%20tresci.pdf”]
Więcej informacji: strona wydawnictwa