Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazał się dodruk I wydania książki Stefana Swieżawskiego pt. Dzieje europejskiej filozofii klasycznej (Warszawa 2011, ss. XII+956+32).

Stefan Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej
Stefan Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej

Z noty wydawniczej:
Treść książki stanowią wykłady z historii filozofii, jakie prof. Stefan Swieżawski prowadził w ciągu swojej powojennej 30-letniej działalności dydaktycznej. Choć zajmował się on również filozofią nowożytną i współczesną, to jednak głównym tematem jego zainteresowań stała się europejska myśl filozoficzna od jej zarania aż do wieku XV włącznie.
Tę właśnie filozofię – mówi autor – określam jako klasyczną, gdyż w tym okresie trwa przekonanie, że filozofia – jako umiłowanie mądrości – w centralnym miejscu swej problematyki umieszcza metafizykę. Już w wieku XIV zaczyna się powolny, wielowiekowy proces, w którym filozofia klasyczna „zdradza” samą siebie degraduje stopniowo kluczową rolę metafizyki, której miejsce zajmują inne dyscypliny filozoficzne, jak np.: etyka, teoria poznania. Powolny renesans refleksji metafizycznej nad całą rzeczywistością i nad człowiekiem daje się zauważyć dopiero w wieku XX. Oto wyrażony w wielkim skrócie powód nadania tej książce tytułu: Dzieje europejskiej filozofii klasycznej.
Więcej informacji: strona wydawnictwa