Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się książka Teresy Michałowskiej pt. Literatura polskiego średniowiecza. Leksykon. Pisarze – utwory – gatunki – kierunki i pojęcia teoretyczne (Warszawa 2011, ss. 1000).

Teresa Michałowska, Literatura polskiego średniowiecza. Leksykon
Teresa Michałowska, Literatura polskiego średniowiecza. Leksykon

Z noty wydawniczej:
… dzieło zbierające rozległą wiedzę o literaturze, filozofii i kulturze umysłowej w Polsce średniowiecznej. W przejrzystej hasłowej formie prezentuje stan badań nad tą epoką oraz zbiera informacje bibliograficzne dotyczące konkretnych zagadnień. Ukazuje średniowiecze w szerokim kontekście historycznym i kulturowym, uwzględniając nawiązania do tradycji antycznych, a także jego wpływ na późniejsze epoki. Obszerne artykuły hasłowe połączone siecią odsyłaczy tworzą syntetyczny wykład doskonale dostosowany do potrzeb dydaktyki akademickiej.

Być może musimy pogodzić się z faktem, że utwór średniowieczny mógł być w pełni zrozumiany tylko przez swojego twórcę i stosownie przygotowanego odbiorcę. Historykowi literatury pozostaje rola przewodnika poprzez odtworzenie kontekstów historycznych i literackich oraz objaśnianie tajników kultury średniowiecza – do takiej właśnie wyprawy w nieznane zaprasza ta książka. (Teresa Michałowska)

Praca adresowana do specjalistów i studentów filologii polskiej i klasycznej, historii i historii sztuki, kulturoznawstwa i informacji naukowej.
Więcej informacji: strona wydawnictwa