Nakładem Wydawnictwa Akademickiego „Dialog” ukazało się drugie wydanie książki Macieja Popki pt. Ludy i języki starożytnej Anatolii (Warszawa 2011, ss. 289).

Maciej Popko, Ludy i języki starożytnej Anatolii
Szczegółowe informacje wraz ze spisem treści znajdują się na stronie wydawnictwa.
Warto przy okazji przypomnieć, że przed trzema laty książka ta została również wydana w niemieckim przekłądzie (Völker und Sprachen Altanatoliens, Wiesbaden: Harrassowitz, 2008).