Nakładem Wydawnictwa Naukowego Sub Lupa ukazała się książka Marka Węcowskiego pt. Sympozjon czyli wspólne picie. Początki greckiej biesiady arystokratycznej (IX-VII wiek p.n.e.) (Warszawa 2011, ss. 424).

Marek Węcowski, Sympozjon czyli wspólne picie. Początki greckiej biesiady arystokratycznej (IX-VII wiek p.n.e.)
Marek Węcowski, Sympozjon czyli wspólne picie. Początki greckiej biesiady arystokratycznej (IX-VII wiek p.n.e.)

Ze wstępu:
Sympozjon – całonocny rytuał picia wina, któremu oddawały się greckie elity epoki archaicznej i klasycznej – to od mniej więcej ćwierćwiecza jeden z najpopularniejszych tematów badawczych historii starożytnej i dyscyplin pokrewnych. Nie chodzi tu o intelektualną modę współczesnej nauki, lecz o bardzo ważny aspekt dziejów antyku, ponieważ wiele kluczowych zjawisk greckiej kultury pozostawało z sympozjonem w ścisłym związku. Sympozjon, ponieważ był ważnym zjawiskiem w życiu greckich elit pięciu przynajmniej stuleci, od VIII do IV wieku p.n.e., znacząco przyczynił się do szybkiego rozwoju malarstwa wazowego, wspaniałych osiągnięć poezji archaicznej, dał też początek ważnym nurtom refleksji etycznej. Każdego roku w nauce światowej powstają dziesiątki poważnych naukowych opracowań na temat, który – jako że sympozjon to kombinacja wina, poezji i erotyki – rozgrzewa również wyobraźnię czytelników pism popularnonaukowych.
Więcej informacji: strona wydawnictwa